Rozhledna Špulka

Prvotní myšlenky, které nebyly zdaleka o rozhledně, se postupně změnily ve skutečnost. Původní záměr zněl asi takto: uskutečnit společný projekt, vytvořit v území naučné místo a do něj soustředit veškeré informace z 21 obcí mikroregionu. Přemýšlelo se o dobře viditelné lokalitě, o něčem, co dlouhodobě přetrvá i ve venkovním prostředí. Až při jedné schůzce dvou lidí, Miroslava Kratochvíla, manažera svazku obcí  CHOPOS a Petra Lungy, tehdejšího předsedy téhož území, se v září roku 2009 zrodil nápad rozšířit záměr o rozhlednu. Od tohoto okamžiku se již počítalo s rozhlednou.

Při projektování naučného místa s rozhlednou se přemýšlelo nad provedením, vzhledem a tvarem rozhledny, hledala se symbolika regionu. Ze tří architektonických návrhů, které vytvořila Ing. arch. Iveta Torkoniaková, vyhrála s naprostou převahou rozhledna, tehdy ještě s pracovním názvem Špulka.  Krásný, čistý tvar, výstižné a obecně české jméno představovalo dohromady vše žádané. Obyčejně slouží špulka k navinutí něčeho dlouhého, pevného, někdy i křehkého. Podobnou filozofii po řadu let razí 21 obcí snažících se o společný rozvoj regionu. Dnes je známo, že jde o rozsáhlejší spolupráci obcí, škol, spolků, široké veřejnosti a mnoha dalších organizací usilujících o rozvoj venkovského prostoru.