Naučná stezka Zlatodůl Roudný

Na místě bývalého zlatodolu Roudný vznikla první technická naučná stezku na Podblanicku. Její trasa, o celkové délce cca 4,5 km, prochází nejvýznamnějšími částmi této unikátní památky. Na 15 informačních tabulích, které jsou umístěny na stojanech ve tvaru těžební výdřevy, takže imitují vstup do štoly, se mohou návštěvníci seznámit s historií a fungováním zlatodolu od dob středověku až po 50. léta 20. století kdy proběhly poslední průzkumné práce na tomto ložisku.  Těchto 15 zastavení je doplněno dalšími deseti panely s historickými fotografiemi umístěnými na místo, odkud byly před lety vyfotografovány. Návštěvník tak může porovnat současný stav s fotografií starou i přes 100 let.
Stezka je zajímavá i pro děti. Na osmi dětských panelech seznámí malé návštěvníky s těžbou zlata permoník Ruda. Na stezce jsou umístěna i 3 interaktivní zastavení určená především pro děti.