Cyklostezky

Vlašimské aleje

Délka trasy: 32 km
Kolo: treking, horské
Obtížnost: trasa částečně po polních a lesních cestách i po silnici

Trasa vede nejzajímavějšími lokalitami kolem vlašimi po stávajících i obnovených cestách, z nichž byly mnohé v posledních letech osázeny novými alejemi. Převážná většina trasy jde mimo silnice s provozem motorových vozidel.

Upozornění: lesní úsek Vlašim–Hrádek je pro běžného cyklistu poměrně
náročný, lze jej však nahradit cestou po silniční cyklotrase č. 101 přes Ctiboř.

Vlašim–Hrádek

Nejnáročnější úsek, který vede téměř horským terénem po lesní stezce,
vhodné pro treková a horská kola.

Zajímavosti: městský les Březina, řeka Blanice s Měsíčním údolím (skautská základna), studánka s léčivou vodou pod Hrádkem.

Hrádek–Ctiboř–Kalamajka–Nad Domašínem

Trasa vede převážně po málo frekventované silnici, ve své druhé části lesem
Kalamajky se výrazně svažuje k Domašínu.

Zajímavosti: Hrádek, nejvýznamnější poutní místo regionu, vrch Kalamajka

Nad Domašínem–Znosim–Polánka–Ovčíny

Úsek po obnovené cestě přes pole nad Domašínem, na který navazuje část
silnice a dále stávající polní cesta k Ovčínům.

Zajímavosti: Polánka, bývalá huť na železnou rudu, romantické údolí řeky Blanice, Ovčíny – bývalý poplužní dvůr

Ovčíny–Dub–Orlina–Jinošov

Trasa vede částečně po silnici na Dub, poté po částečně obnovené polní
cestě směrem k Orlinskému údolí a dále do Jinošovského údolí.

Zajímavosti: Orlinské údolí, cca 30 metrů od sezení je historická studánka,
údolní obnovené rybníky, soustava rybníků a mokřadů v Jinošovském údolí s významnou lipovou alejí, bývalý panský Červený dvůr.

Jinošov–Skalkov–Loreta–Bolinka–Vlašim

Po polních cestách se dostanete na silnici k loretě a dále přes Bolinku
do Vlašimi.

Zajímavosti: Skalkov – bývalý panský dvůr postavený v romantickém stylu, Loreta, poutní místo s kostelem a památnou sedmiřadou lipovou alejí, obora nad Vlašimí s chovem jelenů.